Háje+420 770 174904,Stodůlky+420725881173
general terms and conditions

Obchodní podmínky

Provozovatel Fitladyclub s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, e-mail: info@fitladyclub.cz,

Provozovny:

  • Hviezdoslavova 1600/6, 149 00 Praha 4 – Háje, tel: 770 174 904,
  • Suchý vršek 2122/33, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, tel: 725 881 173
vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Fitladyclub s r.o. a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fitladyclub s. r. o., a jeho zákazníků.

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, viz. níže, které jsou uvedeny i na webových stránkách (www.fitladyclub.cz) a současně na recepci Fitladyclub s. r. o.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Fitladyclub s. r. o.

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Fitladyclub s. r. o., včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech Fitladyclub s. r. o. a současně na webových stránkách.

2. Fitladyclub s. r. o., může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit v hotovosti, platební kartu, benefitními zaměstnaneckými poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další) a benefitními programy (např. Multisport, a další), podmínky pro využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňujeme v prostorách Fitladyclub s. r. o. a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Fitladyclub s. r. o., pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na Depozit pro úhradu případných storno poplatků).

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Fitladyclub s. r. o., zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Fitladyclub s. r. o. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Depozit“), minimálně ve výši 500,- Kč. Platnost Depozitu je možné prodloužit vždy minimálně o 500,- Kč.

2. Vklad na Depozit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na pokladně centra. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Depozit bude sloužit pouze na neomluvení účasti na předem objednanou službu. Obchodní podmínky Fitladyclub s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - 2 - Po propadnutí Depozitu je opět nutné jeho doplnění, jinak se Zákazník nebude moci předem objednávat. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depozitu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru.

3. Po uplynutí doby zakoupeného členství nebo permanentky, skončí platnost vloženého Depozitu. Zakoupený Depozit bude na základě písemné žádosti klienta na e-mal info@fitladyclub.cz s odůvodněním zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

4. Fitladyclub s. r. o. dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Fitladyclub s. r. o. po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Fitladyclub s. r. o. může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitladyclub s. r. o. může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru. Fitladyclub s. r. o. zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.

5. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Fitladyclub s r.o.

6. Fitladyclub s. r. o. dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb. Fitladyclub s. r. o. může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Fitladyclub s. r. o., umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Fitladyclub s. r. o. O těchto a dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit jako Depozit Zákazníka.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Fitladyclub s. r. o. (dále jen „Rezervace“), pokud má u Fitladyclub s. r. o. zřízen Zákaznický účet, na kterém je složen Depozit ve výši min 500,- Kč.

2. Rezervaci je možné učinit elektronicky prostřednictvím rezervačního systému přes webové rozhraní, případně osobně na recepci Fitladyclubu s. r. o., nebo telefonicky po provedení ověření identifikace. Po provedení Rezervace bude Obchodní podmínky Fitladyclub s. r. o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - 3 - Zákazníkovi blokován Depozit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením Rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením Rezervace.

3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

4. Fitladyclub s. r. o. stanovuje storno poplatky pro jednotlivé služby. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci:

a) více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek;

b) 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 100,- Kč. Rezervace může být zrušena elektronicky prostřednictvím rezervačního systému přes webové rozhraní, případně osobně na recepci Fitladyclubu s. r. o., nebo telefonicky po provedení ověření identifikace. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován.

Vl. Ostatní ustanovení

1. Fitladyclub s. r. o. si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Fitladyclub s. r. o.

3. Fitladyclub s. r. o., má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednané služby. V případě, že předmětnou službu již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena v plné výši, vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno do 30 dnů.

4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednané služby.

VII. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Fitladyclub s. r. o., řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Vlll. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky Fitladyclub s. r. o., jsou účinné od 1. 1. 2023 a jsou k dispozici na recepci Fitladyclub s. r. o. a na webových stránkách Fitladyclub s. r. o